Attention: This website utilizes cookies. If you continue using this website, you accept the usabe of cookies.

More information Accept

EXTENDED DISC Analyysijärjestelmä

EXTENDED DISC Analyysijärjestelmä

interpars Ltd. on jo useita vuosia käyttänyt Extended DISC –analyysijärjestelmää hakuprojektien oleellisena osana. Joijebtelmöm avulla olemme nostaneet onnistumisprosenttimme 100:aan.

Extended DISC on Suomessa kehitetty, ainutlaatuinen, analyysijärjestelmä tehokkaaseen rekrytointiin, yleiseen työskentelyn tehokkuuden nostamiseen ja tiimin tulosten parantamiseen.

Se on ohjelmistopohjainen luonteenomaisten käyttäytymistapojen navigointijärjestelmä, joka auttaa parantamaan työskentelyä ja kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Extended DISC –analyysijärjestelmää käyttämällä voit:

 • parantaa rekrytoinnin tuloksellisuutta
 • nostaa henkilökuntasi yksittäisten jäsenten tehoa
 • parantaa tiimin tuloksia.

Extended DISC antaa käyttöösi käytännöllisiä toimintavaihtoehtoja yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden tehokkuuden parantamiseen. Järjestelmä on käytössä maailmanlaajuisesti ja se on saatavissa 40 kielellä. Rekrytoinnin kannalta tärkeimmät moduulit ovat:

Käyttämällä edellä mainittuja moduuleja rekrytointiprosessissasi saadaan vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin:

 • minkä tyyppistä ihmistä tulisi etsiä ko. avoimeen paikkaan?
 • minkä tyyppinen ihminen täydentäisi tiimiä parhaiten?
 • minkä tyyppinen ihminen soveltuisi parhaiten tulevaisuuden haasteisiin?
 • kuka hakijoista sopii hakuprofiiliin parhaiten?
 • kuinka ehdokas tulee reagoimaan tehtävälle tyypillisissä tilanteissa?
 • kuinka ehdokasta voidaan motivoida / johtaa parhaiten?
 • mitkä ovat tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet?
 • kuinka ehdokas tulee reagoimaan omassa tiimissään?

Moduli: Henkilökohtainen analyysi

EXTENDED DISC Analyysijärjestelmä, Henkilökohtainen analyysi

Henkilökohtainen Analyysi-moduli sopii erinomaisesti käytettäväksi rekrytoinnissa, uravalintakysymyksissä sekä henkilökohtaisessa kehittämisessä. Sen menestys perustuu hyvään kykyyn tuottaa tarvittavaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Henkilökohtainen Analyysi on itsearviointityökalu, joka tunnistaa henkilön vahvuudet ja kehitysmahdollisuudet. Tulokset osoittavat minkälainen henkilö todella on, eikä vain miten hänen omasta mielestään tulisi omassa ympäristössään käyttäytyä.

Tunnistamalla henkilön todelliset vahvuudet ja kehitysalueet raportti mahdollistaa tarkan arvion ja suoritustason kehittämisen.

Extended DISC Henkilökohtainen Analyysi on helppokäyttöinen. Vastauslomakkeen täyttäminen kestää n. 10 minuuttia ja se voidaan tehdä joko paperi- tai online-muodossa.

Henkilökohtainen Analyysi on hyödyllinen ei vain analyysin tekijälle, vaan myös hänen kanssaan läheisesti työskenteleville henkilöille.

Lopputuloksena on hyvä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä (omasta ja myös muiden) ja näin ollen varsinkin rekrytoinnissa mahdollisuus täyosumavalintaan.

Moduli: Työanalyysi

EXTENDED DISC Analyysijärjestelmä, Työanalyysi

Extended DISC Työanalyysi vastaa vaikeaan kysymykseen: “Mitkä ovat työtehtävään vaadittavat henkilön käyttäytymiselle asetettavat erityisominaisuudet?”

Työanalyysi mahdollistaa tiettyyn tehtävään liittyvien, tuloksekkaan työskentelyn kannalta oleellisten käyttäytymis- tapojen tunnistamisen ja priorisoinnin. Työanalyysi helpottaa asettamaan realistiset odotukset ja määrittämään henkilöarvioinnissa kyseeseen tulevat tärkeimmät käyttäytymisen arvioinnin kohteet.

Extended DISC Työanalyysi on helppokäyttöinen. Kysymyslomakkeen täyttäminen kestää n. 20 minuuttia. Tehtäväkohtaisia kysymyslomakkeita on mm. myynnin, johtamisen, hallinnon ja asiakaspalvelun tehtäviin.

Moduli: Tiimianalyysi

EXTENDED DISC Analyysijärjestelmä, Tiimianalyysi

Tiimianalyysi mahdollistaa nopean monimutkaisten teemojen ymmärtämisen, ratkaisujen tunnistamisen sekä suoritustason kehittämisen. Raportti tuo esille tiimin dynamiikan, vahvuudet sekä tiimin kehityskohteet.

Tulosten esitystavan ansiosta on helppo todeta, mikä on yksittäisten tiiminjäsenten asema ja heidän tiimiroolinsa.

Tiimianalyysin perustana ovat tiimin jäsenten Extended DISC Henkilökohtaiset Analyysit. Tiimianalyysia varten ei tarvitse täyttää erityisiä kysymyslomakkeita, olemassaolevat Henkilökohtaiset Analyysiraportit kootaan yhteen. Tiimianalyysiyhtenvedon tekeminen kestää vain muutamia sekuntteja.

Moduli: Työparianalyysi

EXTENDED DISC Analyysijärjestelmä, Työparianalyysi

Työparianalyysi antaa selkeän kuvan kahden henkilön yhteistyöstä. Se helpottaa työparia tunnistamaan hyvän yhteistyön kannalta tärkeimmät kehityskohteet.

Työparianalyysi yhdistää kahden henkilön Henkilökohtaisen Analyysin tulokset helposti ymmärrettäväksi raportiksi. Tulostus osoittaa millä yhteistyön alueilla henkilöt täydentävät toisiaan ja millä alueilla löytyy “aukkoja”. Työparianalyysia varten ei tarvitse täyttää erityistä kysymyslomaketta.

Tulostuksen tekemiseen menee vain muutama sekuntti Rekrytoinnissa mahdollinen käyttökohde on arvioitaessa työpareja kuten esim.

esimies <> uusi työntekijä
uusi esimies <> vanha työntekijä
työntekijät samalla organisaatiotasolla
tiimin jäsen <> tiimin jäsen